Share on Facebook now

感染

唔好睇我D NG片啦, 睇下D正經既勵志東西
我未必學你做世界冠軍, 但學你用行動感染別人

黃金寶:"阿寶得, 你地都得"

沒有留言:

發佈留言