Share on Facebook now

大冷

元朗 - 鹿頸 = 25km
鹿頸 - 大埔 = 17km <--長命斜, 上極都未到頂
大埔 - 沙田 = 12km
沙田 - 荃灣 = 19km <--多車, 上完金山仲要上荔景山
荃灣 - 屯門 = 16km
屯門 - 元朗 = 11km
Total = 100km

洪松蔭話當年每朝四五點起身都踏一圈先返工
咁就做左7年香港冠軍啦~


wat

沒有留言:

發佈留言